Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Hướng dẫn hoạt động chuyên môn Môn GDCD cấp THCSnăm học 2021-2022
Hướng dẫn hoạt động chuyên môn Môn  GDCD cấp THCSnăm học 2021-2022
Hường dẫn sử dụng phần mềm EnetViet cho phụ huynh học sinh
eNetViet là Ứng dụng liên lạc trực tuyến cho phép tích hợp với Hệ thống Cơ sở dữ liệu ngành GD&ĐT, giúp kết nối Gia đình và Nhà trường, hỗ trợ công ...
Thư viện Trường THCS Thái Hòa GTS tháng 11/2021
Thư viện Trường THCS  Thái Hòa GTS tháng 11/2021https://youtu.be/1RsFTGlkzBo
KH_UBND ĐÓN HS TRỞ LẠI TRƯỜNG SAU THỜI GIAN NGHỈ DỊCH COVID -19
KH_UBND ĐÓN HS TRỞ LẠI TRƯỜNG SAU THỜI GIAN NGHỈ DỊCH COVID -19
Hướng dẫn chi tiết khai báo thông tin Covid hàng ngày
Hướng dẫn chi tiết  khai báo thông tin  Covid hàng ngày
Họp giao ban 10 trường Ba Vì_121121
Họp giao ban 10 trường Ba Vì_121121
Điểm thi khảo sát vào 10 lớp 9 trường THCS Thái hòa
 Dưới đây là kết quả thi khảo sát vào 10 lớp 9 trường THCS Thái Hòa. Mời các bậc phụ huynh và các em học sinh xem trong file đính kèm dưới đây.
Biên bản xét duyệt thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020
bien bản xét  duyệt  thẩm định  quyết  toán  ngân sách  năm  2020
Chương trình sóng và máy tính cho em tại trường THCS Thái Hòa
Chương  trình sóng và máy tính cho em tại trường THCS Thái Hòa