Địa chỉ: Thái Hòa - Ba Vì - Hà Nội

Website:thcsthaihoa.edu.vn

Giới thiệu trường

Nhà trường có 34 CBGVVN Trong đó có 23 CBGVNV có trình độ Đại học, chi bộ nhà trường có 28 Đảng viên. Đội ngũ giáo vien nhà trường được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn tốt, đội ngũ giáo viên tâm huyết với nghề, thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh

Trường THCS Thái Hòa được thành lập từ năm 1969 tiền thân là trường Phổ thông cơ sở Thái Hòa, Ngày 5/9/1969 là ngày khai giảng đầu tiên của trường. Gồm 3 lớp (02 lớp 5 và 01 lớp 6) với tên gọi là phổ thông cấp 2 Thái Hoà. Năm 1979 gộp hai trường cấp 1 và cấp 2 thành Trường Phổ thông cơ sở Thái Hòa. Đến năm 1993 tách riêng thành trường THCS và Trường Tiểu học Thái Hoà. Tọa lạc trên trục đường Thân Nhân Trung (Đoạn mương TH2) thuộc địa phận của thôn Cộng Hòa, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội.

 September 5, 1969 was the first day of school. Consists of 3 classes (02 5th grade and 1 6th September 5, 1969 was the first day of school. Consisting of 3 classes (02 5th grade and 1 6th grade) with the name Thai Hoa secondary school. In 1979, two primary and secondary schools were merged into Thai Hoa Junior High School. In 1993, it was separated into Thai Hoa Secondary School and Thai Hoa Primary School. Located on Than Nhan Trung street (TH2 ditch section) in the territory of Cong Hoa village, Thai Hoa commune, Ba Vi district, Hanoi city.

©Trường THCS Thái Hòa - Ba Vì - Hà Nội!