GIỚI THIỆU TỔ CHỨC PLAN QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

Plan là một tổ chức phi chính phủ quốc tế phát triển cộng đồng, lấy trẻ em làm trung tâm và làm việc trên 48 quốc gia. Có khoảng 1,5 triệu trẻ em và gia đình của các em đang hưởng lợi từ các chương trình của tổ chức. Tổ chức hoạt động chủ yếu tại các nước đang phát triển ở Trung và Nam Mỹ, Châu Phi và Đông Nam Á với số lượng nhân viên trên 6.000 người và hệ thống tình nguyện viên trên 50.000 người. Tổ chức Plan đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế công cộng, giáo dục, cư trú và các vấn đề sinh kế tại các cộng đồng mà tổ chức có mặt. Ước vọng của Plan là một thế giới ở đó mọi trẻ em đều được phát huy hết tiềm năng của mình trong một xã hội tôn trọng quyền và phẩm giá của con người. Plan cam kết hoạt động vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho trẻ em và hỗ trợ thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em.
  Plan tại Việt Nam là một tổ chức nhân đạo quốc tế tập trung vào sự phát triển của trẻ em do ông Glenn Gibney - Giám đốc quốc gia làm đại diện.